fbpx

Mitä markkinointisuunnitelma sisältää?

Mitä markkinointisuunnitelma sisältää?

 

Markkinointisuunnitelma on strateginen suunnitelma, joka kuvaa yrityksen markkinointitavoitteita ja -toimenpiteitä tulevalle ajanjaksolle. Markkinointisuunnitelman laatiminen on tärkeää, sillä se auttaa yritystä suuntaamaan resurssinsa oikein ja saavuttamaan tavoitteensa.

Haluatko oppia digimarkkinoimaan? Rekisteröidy DIGIMARKKINOINTI MASTERCLASS- koulutukselle klikkaamalla tästä

Markkinointisuunnitelma sisältää yleensä seuraavat osiot:

 1. Tiivistelmä Tiivistelmä sisältää lyhyen yhteenvedon markkinointisuunnitelmasta ja sen tavoitteista.

 2. Yrityksen tilanneanalyysi Tilanneanalyysi tarkoittaa yrityksen nykytilan kartoittamista markkinoilla. Siinä tarkastellaan kilpailutilannetta, asiakaskuntaa, markkinoiden trendejä ja muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan.

 3. Markkinointitavoitteet Markkinointitavoitteet ovat konkreettisia ja mitattavia tavoitteita, joita yritys haluaa saavuttaa tulevalla ajanjaksolla. Esimerkiksi tavoitteena voi olla tietyn tuotteen myynnin kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankkiminen tai bränditietoisuuden lisääminen.

 4. Kohderyhmät Kohderyhmät ovat ne asiakkaat tai asiakasryhmät, joille yritys haluaa markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan. Kohderyhmien määrittely auttaa yritystä kohdistamaan markkinointitoimenpiteet oikein ja tavoittamaan halutut asiakkaat.

 5. Markkinointistrategiat ja -toimenpiteet Markkinointistrategia kertoo, miten yritys aikoo saavuttaa tavoitteensa. Se sisältää erilaisia markkinointitoimenpiteitä, kuten mainontaa, suoramarkkinointia, myynninedistämistä, tapahtumia ja sosiaalisen median markkinointia. Toimenpiteet valitaan sen mukaan, mikä strategia sopii parhaiten yrityksen tavoitteisiin ja kohderyhmiin.

 6. Aikataulu ja budjetti Markkinointisuunnitelma sisältää myös aikataulun, jossa määritellään, milloin eri toimenpiteet toteutetaan. Budjetti puolestaan kertoo, miten paljon rahaa yritys aikoo käyttää markkinointitoimenpiteisiin ja miten budjetti on jaettu eri toimenpiteille.

 7. Kohderyhmä: Markkinointisuunnitelma sisältää myös kohderyhmän määrittelyn. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen on selvitettävä, ketkä ovat sen tuotteille tai palveluille potentiaalisia asiakkaita. Kohderyhmän määrittely auttaa yritystä kohdistamaan markkinointitoimenpiteensä oikein ja tavoittamaan potentiaaliset asiakkaat mahdollisimman tehokkaasti.

 8. Tavoitteet: Markkinointisuunnitelmaan sisällytetään myös tavoitteet, joita yritys haluaa saavuttaa markkinointitoimenpiteidensä avulla. Tavoitteiden tulee olla selkeitä, mitattavia ja realistisia. Esimerkkejä tavoitteista voivat olla esimerkiksi uusien asiakkaiden hankkiminen, myynnin kasvattaminen tai bränditietoisuuden lisääminen.

 9. Toimenpiteet: Markkinointisuunnitelma sisältää myös konkreettisia toimenpiteitä, joilla yritys aikoo saavuttaa tavoitteensa. Tämä voi sisältää esimerkiksi mainontaa, sisältömarkkinointia, sosiaalisen median kampanjoita tai tapahtumajärjestelyjä. Toimenpiteiden on oltava linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa ja niiden tulisi olla mahdollisimman kustannustehokkaita.

 10. Aikataulu: Markkinointisuunnitelmaan tulee sisällyttää myös aikataulu, jossa määritellään, milloin eri markkinointitoimenpiteet toteutetaan. Aikataulu auttaa yritystä pysymään aikataulussa ja varmistamaan, että kaikki tarvittavat toimenpiteet tulevat tehtyä oikeaan aikaan.

 11. Budjetti: Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, markkinointisuunnitelma sisältää budjetin. Budjetti määrittää, kuinka paljon yritys aikoo käyttää markkinointitoimenpiteisiinsä ja kuinka paljon se on valmis sijoittamaan markkinointiin. Budjetti on tärkeä osa markkinointisuunnitelmaa, sillä se auttaa yritystä tekemään taloudellisesti järkeviä päätöksiä ja varmistamaan, että markkinointitoimenpiteet ovat kustannustehokkaita.

Markkinointisuunnitelman laatiminen on siis tärkeä prosessi, jonka avulla yritykset voivat määrittää selkeät tavoitteet ja suunnitelman niiden saavuttamiseksi. Hyvin suunniteltu markkinointisuunnitelma auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja saavuttamaan halutut liiketoiminnalliset tulokset.

On tärkeää muistaa, että markkinointisuunnitelma ei ole staattinen dokumentti, vaan sitä tulisi päivittää ja muuttaa tarpeen mukaan. Markkinat muuttuvat jatkuvasti, ja yrityksen on kyettävä mukautumaan niihin pysyäkseen kilpailukykyisenä. Siksi markkinointisuunnitelmaa tulee tarkastella säännöllisesti ja tarvittaessa tehdä siihen muutoksia.

Markkinointisuunnitelman laatiminen voi vaatia aikaa ja resursseja, mutta se on tärkeä askel yrityksen menestyksen kannalta. Suunnitelman avulla yritys voi luoda selkeän strategian ja suunnan, joka auttaa sen saavuttamaan tavoitteensa. Kun suunnitelma on laadittu huolellisesti ja sitä seurataan aktiivisesti, yritys voi varmistaa, että se on tehokkaasti markkinointinsa ja mainontansa ohjaksissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että markkinointisuunnitelma on kattava suunnitelma, joka kuvaa yrityksen markkinointistrategian ja tavoitteet. Sen avulla yritys voi suunnitella ja toteuttaa markkinointitoimenpiteitä, joiden avulla se voi saavuttaa halutut liiketoiminnalliset tulokset. Markkinointisuunnitelman laatiminen on tärkeä prosessi, joka vaatii huolellista harkintaa ja suunnittelua, mutta joka voi auttaa yritystä menestymään markkinoilla.

Haluatko oppia digimarkkinoimaan? Rekisteröidy DIGIMARKKINOINTI MASTERCLASS- koulutukselle klikkaamalla tästä

JAA TÄMÄ BLOGI

Aiheeseen liittyvät blogit

wantabrand | Heikki

mun blogi

Täältä löydät artikkeleita liittyen sosiaaliseen mediaan, myyntin, markkinointiin, hakukoneoptimointiin, myyntifunnelin ja sähköpostimarkkinoinnin rakentamiseen sekä maksettuun mainontaan liittyen

Mukavia lukuhetkiä.

Mun suosikit
Parhaat koulutukset
Maksuttomat webinaarit

Rekisteröidy maksuttomiin webinaareihin klikkaamalla kuvasta