fbpx

Miten tehdä markkinointisuunnitelma?

Miten tehdä markkinointisuunnitelma?

 1. Yrityksen tavoitteiden määrittäminen
 2. Kohderyhmän määrittäminen
 3. Kilpailijoiden analysointi
 4. Markkinointibudjetin määrittäminen
 5. Markkinointistrategian valitseminen
 6. Kohderyhmä: Kuka on potentiaalinen asiakkaasi?
 7. Kilpailijat: Kuka on kilpailijasi?
 8. Tavoitteet: Mitä haluat saavuttaa markkinoinnilla?
 9. Seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista

Haluatko oppia digimarkkinoimaan? Rekisteröidy DIGIMARKKINOINTI MASTERCLASS- koulutukselle klikkaamalla tästä

Markkinointisuunnitelma on tärkeä osa yrityksen menestystä. Se auttaa yritystä keskittymään tavoitteisiinsa ja kehittämään tehokkaita strategioita niiden saavuttamiseksi. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten tehdä markkinointisuunnitelma askel askeleelta.

 1. Yrityksen tavoitteiden määrittäminen

Markkinointisuunnitelman ensimmäinen askel on määrittää yrityksen tavoitteet. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi myynnin kasvuun, brändin tunnettuuden parantamiseen tai uusien asiakkaiden hankkimiseen. Tavoitteiden tulee olla realistisia ja mitattavissa, jotta niiden saavuttamista voidaan seurata ja arvioida.

 1. Kohderyhmän määrittäminen

Seuraava askel on kohderyhmän määrittäminen. Kohderyhmän ymmärtäminen on tärkeää, jotta markkinointi voidaan kohdistaa oikein ja tehokkaasti. Kohderyhmän määrittämisessä kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi asiakkaiden ikä, sukupuoli, asuinpaikka, kulutustottumukset ja arvot.

 1. Kilpailijoiden analysointi

Kilpailijoiden analysointi auttaa ymmärtämään markkinoiden trendejä ja löytämään keinoja erottautua kilpailijoista. Kilpailijoiden analysoinnissa kannattaa tarkastella esimerkiksi heidän markkinointistrategioitaan, tuotteitaan ja hinnoitteluaan.

 1. Markkinointibudjetin määrittäminen

Markkinointisuunnitelma vaatii aina myös budjetin. Budjetin määrittämisessä kannattaa ottaa huomioon tavoitteet, kohderyhmä ja markkinoiden trendit. Markkinointibudjetin käyttö tulee suunnitella tarkasti, jotta se tuottaa toivotut tulokset ja on samalla kustannustehokasta.

 1. Markkinointistrategian valitseminen

Seuraavaksi tulee valita sopiva markkinointistrategia. Tähän vaikuttavat yrityksen tavoitteet, kohderyhmä, kilpailijoiden analysointi ja budjetti. Markkinointistrategioita voi olla monia erilaisia, kuten sisältömarkkinointi, mainonta, markkinointikampanjat tai sosiaalisen median markkinointi.

 1. Kohderyhmä: Kuka on potentiaalinen asiakkaasi?

Seuraavaksi sinun tulee määritellä tarkkaan, kuka on yrityksesi potentiaalinen asiakas eli kohderyhmä. Kohderyhmän määrittely auttaa sinua suuntaamaan markkinointiviestintäsi oikeaan suuntaan, jolloin se resonoi paremmin vastaanottajissa.

Kohderyhmän määrittelyssä kannattaa ottaa huomioon muun muassa seuraavat seikat:

 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Asuinpaikka
 • Koulutus
 • Ammatti
 • Tulotaso
 • Mielenkiinnon kohteet
 • Ostokäyttäytyminen

Mitä paremmin tunnet kohderyhmäsi, sitä tehokkaammin pystyt tavoittamaan heidät ja puhuttelemaan heitä.

 1. Kilpailijat: Kuka on kilpailijasi?

Jotta voit erottua kilpailijoistasi, on tärkeää tietää, ketkä he ovat ja mitä he tekevät. Tarkastele kilpailijoitasi avoimin mielin ja yritä löytää heidän heikkoutensa ja vahvuutensa. Näin voit kehittää omaa markkinointistrategiaasi kilpailijoitasi vastaan.

Kilpailijoiden tarkastelu auttaa myös sinua erottumaan massasta ja kehittämään oman uniikin myyntiehdotuksen, jolla voit houkutella asiakkaita puoleesi.

 1. Tavoitteet: Mitä haluat saavuttaa markkinoinnilla?

Markkinointisuunnitelman tulee olla tavoitteellinen, jotta sen tehokkuutta voidaan arvioida. Tavoitteiden määrittely auttaa sinua myös keskittymään oikeisiin asioihin ja priorisoimaan markkinointipanostuksesi.

Tavoitteita voi olla esimerkiksi:

 • Brändin tunnettuuden kasvattaminen
 • Myynnin kasvattaminen
 • Uusien asiakkaiden hankkiminen
 • Nykyisten asiakkaiden sitouttaminen
 • Markkinaosuuden kasvattaminen
 1. Seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista

Markkinointisuunnitelman seuraaminen ja arviointi ovat yhtä tärkeitä kuin sen tekeminenkin. Suunnitelman toteutumista on seurattava säännöllisesti ja tarkasteltava, ovatko asetetut tavoitteet saavutettu. Jos tavoitteet eivät näytä toteutuvan, on tehtävä muutoksia ja päivityksiä suunnitelmaan.

Mittaa suunnitelman onnistumista esimerkiksi myynnin, asiakastyytyväisyyden tai bränditietoisuuden kasvun avulla. Analysoi myös, mitkä markkinointikanavat ovat toimineet parhaiten ja mikä markkinointiviesti on resonoinut kohderyhmän kanssa. Näin saat arvokasta tietoa tulevaisuuden suunnittelua varten.

On tärkeää muistaa, että markkinointisuunnitelma ei ole kiveen hakattu. Se on elävä dokumentti, joka vaatii jatkuvaa päivitystä ja optimointia. Ota siis opiksi suunnitelman toteutuksesta ja arvioinnista ja hyödynnä niitä seuraavaa suunnitelmaa tehdessäsi.

Yhteenveto

Markkinointisuunnitelman tekeminen on tärkeä osa yrityksen menestyksen varmistamista. Suunnitelman tulee perustua yrityksen tavoitteisiin ja kohderyhmän tarpeisiin. Suunnitelman tulee sisältää kohderyhmän määrittely, markkinointiviestinnän suunnittelu, markkinointikanavien valinta, budjetointi ja suunnitelman seuraaminen ja arviointi.

On tärkeää muistaa, että markkinointisuunnitelma on jatkuvasti kehittyvä dokumentti, joka vaatii päivitystä ja optimointia. Seuraa suunnitelman toteutumista ja mittaa sen onnistumista eri mittareiden avulla. Näin saat arvokasta tietoa tulevaisuuden suunnittelua varten ja voit optimoida markkinointisuunnitelman tulevaisuutta varten.

Haluatko oppia digimarkkinoimaan? Rekisteröidy DIGIMARKKINOINTI MASTERCLASS- koulutukselle klikkaamalla tästä

JAA TÄMÄ BLOGI

Aiheeseen liittyvät blogit

wantabrand | Heikki

mun blogi

Täältä löydät artikkeleita liittyen sosiaaliseen mediaan, myyntin, markkinointiin, hakukoneoptimointiin, myyntifunnelin ja sähköpostimarkkinoinnin rakentamiseen sekä maksettuun mainontaan liittyen

Mukavia lukuhetkiä.

Mun suosikit
Parhaat koulutukset
Maksuttomat webinaarit

Rekisteröidy maksuttomiin webinaareihin klikkaamalla kuvasta